Bedienungsanleitung AEG BHT5615

AEG BHT5615

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
4,79MB

Downloadzeit:
DSL 16k: 3s

Downloads bisher: 22

Hersteller:

Vorschau AEG BHT5615 Handbuch:
10 Nederlands 16 Snorkam Opzetstukken aanbrengen en verwijderen 17 Schaar 18 Voedingsadapter WAARSCHUWING: Het apparaat altijd uitschakelen voordat u opzetstukken of accessoires aanbrengt of verwijdert! Het apparaat opladen • Druk het opzetstuk op het apparaat. Bij correcte aanslui- Om de stand als laadstation te gebruiken, moet u de voe- ting hoort u een klik. dingsadapter als volgt op het station aansluiten: • Om het opzetstuk van het apparaat te verwijderen, drukt 1. Open de vergrendeling aan de onderkant van het sta- u op de knop aan de zijkant van het apparaat (3) en trekt u tion. het opzetstuk van het apparaat. 2. Steek vanaf de onderkant de stekker van het netsnoer • Druk een kam op het aangebrachte opzetstuk. Het moet door de opening van het station. aan de zijkant op zijn plaats klikken. 3. Zet de stekker vast door de vergrendelaar te sluiten. • Om de kam van de trimmer te verwijderen, drukt u de 4. Steek het snoer van de voedingsadapter door de kabel- kleine pal aan de achterkant van de kam naar boven met opening aan de achterkant van het station. uw duim. 5. Plaats het station op een droge plek. Praktische tips voor optimale resultaten met de trimmer Als u geen voedingsdapter op het station aansluit, kunt u het apparaat ook horizontaal opladen. • Het haar moet droog zijn. • Gebruik geen huidverzorgingsproducten voordat u het WAARSCHUWING op elektrische schokken! apparaat gebruikt. Het apparaat niet opladen in een badkamer of in de omge- • Kam het haar in de richting waarin het groeit. ving van water! • Schakel het apparaat uit wanneer teveel haar op de kam 6. Het apparaat uitschakelen. achterblijft tijdens het trimmen. De kam zonodig verwij- 7. Plaats het apparaat in het station nadat u de stekker van deren. Gebruik het meegeleverde borsteltje om haar te de voedingsadapter hebt aangesloten. U kunt de stekker .....
Klicken Sie jetzt für den Download