Bedienungsanleitung Blomberg CB 1240

Blomberg CB 1240

Sprache(n):
Deutsch


Dateigröße:
230,68KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 18

Hersteller:
Blomberg 

  • Kaeltegeraet Blomberg CB 1240


  • Vorschau Blomberg CB 1240 Handbuch:
    GB Index 1-9 D Index 10-19 DK Indhold 20-29 S 30-39 N Indeks 40-49 Safety first/1 Electrical requirements/2 Transportation instructions/2 Installation instructions/2 Getting to know your appliance/3 Suggested arrangement of food in the appliance/3 Temperature control and adjustment/4 Before operating/4 Storing frozen food/5 Freezing fresh food/5 Making ice cubes/5 Defrosting/6 Replacing the interior light bulb/6 Cleaning and care/6-7 Do’s and don’ts/7-8 Trouble - shooting/8 Repositioning the doors/9 Sicherheit hat Vorrang!/10 Elektrische Voraussetzungen/11 Transporthinweise/11 Aufstellungshinweise/11 Lernen Sie ihr neues Gerät kennen/12 Empfohlene Lagerung der Lebensmittel in ihrem Gerät/12 Temperaturkontrolle und -Adjustierung/13 Vor der Inbetriebnahme/13 Lagerung von Tiefkühlkost/14 Frische Lebensmittel tiefkühlen/14 Herstellung von Eiswürfeln/14 Abtauen/15 Austausch der Innenbeleuchtungsglühbirne/15 Reinigung und Pflege/15-16 Wichtige Hinweise – Bitte beachten!/16-17 Problemlösungen/17 Änderung des Türanschlags/18 Garantiebedingungen / 19 Säkerheten först!/30 Elektriska krav/31 Transportinstruktioner/31 Installationsinstruktioner/31 Lär känna din enhet/32 Förslag på placering av maten i enheten/32 Temperaturkontroll och justering./33 Innan du använder enheten/33 Förvaring av fryst mat/34 Infrysning av färsk mat/34 Göra isbitar/34 Avfrostning/35 Byte av innerbelysningens glödlampa/35 Rengöring och vård/35-36 Viktiga saker att göra och inte göra/36-37 Felsökning/37 Omhängning av dörrarna/38 Bästa kund / 39 Register Sikkerheten først!/40 Krav til det elektriske anlegget/41 Transportanvisninger/41 Installasjonsanvisninger/41 Bli kjent med kjøleskapet/42 Forslag til plassering av matvarer i kjøleskapet/42 Temperaturkontroll og justering/43 Før bruk/43 Lagring av frosne matvarer/44 Frysing av ferske matvarer/44 Lag isbiter/44 Avising/45 Utskifting av lyspæren inne i skapet/45 Rengjøring og stell/45-46 Ting du må gjøre og ting du ikke må gjøre/46-47 Feilretting/47 Montering av dørene/48 Kjære kunde / 49 Vigtige sikkerhedsanvisninger/20 Eltilslutning/21 Transportvejledning/21 Installationsvejledning/21 Oversigt over skabet/22 Køle-/fryseanvisninger/22 Temperaturkontrol og -regulering/23 Før ibrugtagning/23 Opbevaring af frostvarer/24 Frysning af friske madvarer/24 Tilberedning af isterninger/24 Afrimning/25 Udskiftning af pæren/25 Rengøring og vedligeholdelse/25-26 Praktiske råd og tips/26-27 Mindre driftsforstyrrelser/27 Dørvending/28 Kare kunde / 29 1 2 3 3 6 8 9 10 11 3 4 15 5 1 7 18 19 14 12 17 13 16 6 3 2 4 5 21 23 1 6 15 9 16 7 24 24 10 10 11 12 20 .....
    Klicken Sie jetzt für den Download