Bedienungsanleitung H + H MLB 23

H + H MLB 23

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
244,02KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 4

Hersteller:
H + H 

  • Magic Light Ball H + H MLB 23


  • Vorschau H + H MLB 23 Handbuch:
    4. Afvoeraanwijzing Oude toestellen voorzien van het afgebeeld symbool, mogen niet samen met het gewone huisvuil worden afgevoerd. U moet ze afgeven in een centraal ophaalpunt voor oude toestellen (gelieve u te informeren bij uw ge- meente) of bij uw handelaar waar u ze gekocht hebt. Deze zorgen voor een milieuvriendelijke afvoer. 5. Onderhoud en garantie Scheidt het apparaat voor het reinigen eventueel van andere onderdelen en gebruikt u alstublieft geen agressieve reinigingsmiddelen. Het apparaat is aan een zorgvuldige eindcontrole on- derworpen. Mocht u desondanks toch reden hebben om het apparaat terug te sturen, stuurt u ons het ap- paraat dan, samen met de kwitantie, op. Wij bieden een garantie van 2jaar vanaf de aanschafdatum. Voor schade die veroorzaakt is door verkeerd of onjuist gebruik of door verslijting, zijn wij niet verantwoordelijk. Technische wijzigingen voorbehouden. Geen garantie op de lamp in de fitting. 6. Technische gegevens Netvoeding: 230 V AC/50 Hz, 12 V AC, 830 mA, 10 VA Halogeenlamp: G4, 12 V, 7 W Afmetingen: hoogte 27 cm, kogeldiameter 20 cm Uitsluitend 12 V/7 W halogeenlampen gebruiken! Ge- bruik geen halogeenlampen met een hoger wattage. Brandgevaar! Actuele productinformatie vindt u op onze internetsite http://www.hartig-helling.de Magic Light Ball MLB 23 består af en lys- kugle med fod og en netdel. Kuglen, som drejer kontinuerligt, kaster indtryksfulde lysef- fekter på vægge og lofter. Lyskilden (G4, 12 V, 7 Watt) er en del af leverancen. 1. Ibrugtagning 1. Stil lampen på en plan flade. 2. Tilslut netdelen til bøsningen på MLB 23. 3. Forbind netdelen til strømforsyningsnettet (kontrol- ler inden tilslutningen til nettet, at data på netdelens typeskilt stemmer med din strømforsynings data) og tænd for apparatet med afbryderen på huset. MLB 23 er kun egnet til brug i lukkede rum. 2. Skift halogenlampe 1. Afbryd forbindelsen mellem Magic Light Ball MLB 23 og nettet, og lad apparatet køle af. 2. Hold med den ene hånd fast i den hals, som kuglen er fastgjort på. Drej kuglen af halsen med den an- den hånd ved at dreje kuglen mod urets retning. 3. Traekke den defekte halogenlampe ud af fatningen og erstat den med en anden af samme type (G4, 12 V, 7 W). Lampen må aldrig berøres med fingrene. Brug en ren klud eller plastikpose. 4. Fastgør kuglen igen på halsen af Magic Light Ball. Nu kan du igen bruge MLB 23. Brug ikke halogenlampe med højere effekt end den specificerede. Brandfare! 3. Sikkerhedshenvisninger • Læs betjeningsvejledningen, inden apparatet tages i brug! • Forsøg aldrig på at åbne apparatet. • Reparationer må kun udføres af kvali .....
    Klicken Sie jetzt für den Download