Bedienungsanleitung Hama 00046606

Hama 00046606

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
132,91KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 14

Hersteller:
Hama 

  • Netzgeraet Hama 00046606


  • Vorschau Hama 00046606 Handbuch:
    Universal-netadapter, stabiliseret ÷ Denne universal-netadapter er en stabiliseret udgave. Dvs. u gangsspænding indstillet mellem 1,5 V og 12 V overskrides ikke selv ved lav belastning. Apparatet er GS-godkendt og opfylder dermed gældende bestemmelser. Vigtige oplysninger: • 8 DC-IN universalstik 2 jackstik 2,5 og 3,5 mm 6 DC-stik: 0,75 x 2, 4/ 1,0 x 3,0 / 1,3 x 3,5 / 1,7 x 4,0 / 2,1 x 5,0 / 2,5 x 5,5 mm • Meget høj virkningsgrad. Specialtransformator derfor lav driftstemperatur. • Valgfri polaritet ved drejning af DC-IN-stikket. 1. Vælg den til dit apparat krævede spænding i henhold til betjeningsvejled- ningen eller påskriften på DC-bøsningen (netdelsbøsningen). Hvis et apparat fx drives med 4 batterier på 1,5 V, er den nødvendige udgangs- spænding 6 V. 2. Korrekt polaritet indstilles med stikket, se betjeningsvejledningen eller påskriften på apparatets DC-bøsning. 3. Netdelen kan max. belastes med 650 mA. Højere belastning skal undgås. Sikkerhedsanvisninger: • Apparatet bør kun benyttes fra en stikkontakt. Tilslut det ikke via forlængerkabel, bordstikdåser eller adaptere. • Beskyt apparatet mod smuds, fugtighed og overophedning. Og benyt kun apparatet i tørre lokaler! • Apparatet må ikke åbnes og ikke anvendes hvis det er beskadiget! • Lad kun apparatet reparere af en fagmand. • Anvend kun tørre, bløde klude til rengøring. • Ved rengøring, reparation og længere perioder uden brug skal netstikket tages ud. • Bemærk! Dette apparat bør i lighed med andre elektriske apparater hol- des uden for børns rækkevidde! DC-IN universalstikket må under ingen omstændigheder sættes i en 230 V stikkontakt. Síťový adaptér stabilizovaný j Tento síťový adaptér je stabilizovaný, tzn., že nastavené výstupy napětí není závislé na odebíraném proudu. Přístroj má GS-schválení a odpovídá všem mezinárodním normám. Důležité informace: • 8 napájecích konektorů: 2 jack konektory 1,5mm a 3,5mm, 6 DC konektorů: 0,75 x 2,4 / 1,0 x 3,0 / 1,3 x 3,5 / 1,7 x 4,0 / 2,1 x 5,0 / 2,5 x 5,5mm • Přepínatelná polarita. • Speciální transformátor – minimální zahřívání. 1. Nastavte výstupní napětí, které je potřebné pro napájený přístroj – informaci naleznete v návodu nebo na přístroji u zdířky napájení 2. Nastavte správnou polaritu. 3. Maximální výstupní proud je 650mA. Nezatěžujte vyšším proudem! Bezpečnostní pokyny: • Nepřipojujte na prodlužovací šňůry, stolní zásuvky nebo zásuvkové adaptéry. • Požívejte jen v suchém prostředí, chraňte před prachem, špínou a vysokou teplotou. .....
    Klicken Sie jetzt für den Download