Bedienungsanleitung Hama 00073404

Hama 00073404

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
186,59KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 1

Hersteller:
Hama 

  • Akkuladegeraet Hama 00073404


  • Vorschau Hama 00073404 Handbuch:
    Ladowarka Dugaszolható akkumulátortöltö Használati útmutató q Instrukcja obsługi p Manual de instruções v Návod na použitie h Használati útmutató c Návod k použití u Руководство по эксплуатации t Kullanma kılavuzu Síťový adaptér: 230 V / 50 Hz / 13 W; Nabíječka akumulátorů: 12–13,8 V / 500 mA / 6 VA Type Temps de Courant d‘accumulateur NiCd/NiMH Cap. recommandée charge de charge AAA/Micro 2 / 4 500 – 1300 mAh 1,7 – 4,5 h 350 mA AA/Mignon 2 / 4 700 – 2600 mAh 1,2 – 4,5 h 700 mA Akumulátory s nízkou kapacitou se nesmí z důvodu vysokého nabíjecího proudu nabíjet! Používejte jen rychlonabíjecí NiCd/NiMH akumulátory! Automatická univerzální nabíječka s přesným, mikroprocesorem řízeným -∆V napájením Přebití akumulátorů je vyloučeno! Pro alternativní provoz ve všech 12V vozidlech za použití 12V DC kabelu. Průběh nabíjení: • Lze nabíjet jen 2 nebo 4 akumulátory stejného typu, stejné kapacity a stavu nabití.......K tomu je zapotřebí, aby byl přepínač nastaven pro 2 nebo 4 akumulátory. • Akumulátory nabíjejte pouze v páru, pokud budete nabíjet jen 2 akumulátory, vložte je do levé nabíjecí šachty • AA a AAA nenabíjejte nikdy společně! • Po vložení akumulátorů začne proces nabíjení automaticky • Svítí červená LED • Při jedné nebo více vadách akumulátorů LED červeně bliká, vadné akumulátory vyjměte a začněte nové nabíjení • Po ukončení procesu nabíjení dochází automaticky k přepnutí na udržovací nabíjení, tím mohou být akumulátory téměř vždy plně nabity. LED svítí zeleně. • Přídavná funkce časového timeru ukončí nabíjení akumulátorů v případě překročení max. času nabíjení Prohlášení o shodě podle aktuálně platných směrnic naleznete na www.hama.com Dbejte bezpečnostních upozornění. Likvidujte podle zákona o odpadech! 00073404 Zasilacz: 230 V / 50 Hz / 13 W; Ładowarka do akumulatorów: 12–13,8 V / 500 mA / 6 VA Typ NiCd/ Czas Prąd akumulatora NiMH Moc ładowania ładowania AAA/Micro 2 / 4 500 – 1300 mAh 1,7 – 4,5 h 350 mA AA/Mignon 2 / 4 700 – 2600 mAh 1,2 – 4,5 h 700 mA W ładowarce nie należy ładować akumulatorów o niewielkiej pojemności, ze względu na wysoki prąd ładowania! Używać tylko wysokiej jakości akumulatorów NiCd/NiMH! Uniwersalna, automatyczna ładowarka ze sterowaniem procesorowym -ΔV. Zabezpieczenie przed przeładowaniem się akumulatorów. Alternatywny sposób zasilania za pomocą kabla z wtykiem do gniazda zapalniczki samochodowej 12V DC. Ładowanie: .....
    Klicken Sie jetzt für den Download