Bedienungsanleitung Hama 2R199105

Hama 2R199105

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
98,54KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 1

Hersteller:
Hama 

  • USB Verbindungsstecker Hama 2R199105


  • Vorschau Hama 2R199105 Handbuch:
    u Охрана окружающей среды: С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2002/96/EU и 2006/66/ EU действительно следующее: Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов. r Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător: Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul naţional sunt valabile următoarele: Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislaţia ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceţi o contribuţie importată la protecţia mediului nostru înconjurător. .....
    Klicken Sie jetzt für den Download