Bedienungsanleitung Hama TC300

Hama TC300

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
149,37KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 3

Hersteller:
Hama 

  • Wecker und Messgeraet Hama TC300


  • Vorschau Hama TC300 Handbuch:
    1. Ustawienie daty i czasu • Aby ustawić format czasu 12/24 należy przycisnąć klawisz „ “. Aby dokonać zmiany czasu należy w trybie zmiany czasu przycisnąć klawisz „S“. Za pomocą przycisków „ “ lub „ “, można wprowadzać zmiany. godz. –> min. – > rok –> miesiąc –> data –> • Aby powrócić do normalnego trybu funkcjo nowania należy przycisnąć klawisz „M“ lub przez około 1 min. nie przyciskać żadnego przycisku. Ustawienia zostały zapamiętane. 2. Ustawienie budzika i drzemki • W normalnym trybie użytkowania należy przycisnąć klawisz „M“, aby otworzyć menu budzika. • W trybie budzika należy przycisnąć klawisz „S“, aby móc wprowadzić ustawienia. Za pomocą strzałek „ “ lub „ “, można wprowadzić zmiany: godz. –> min. –> drzemka –> dźwięk –> zakończ –> • W trybie budzika można również ustawić częstotliwość włączania się budzika (przerywanie drzemki): 1 – 60 min. • Aby powrócić do funkcji podstawowej wyświetlania godz. należy przycisnąć klawisz „M“ lub przez około 1 min. nie przyciskać żadnego klawisza. Ustawienia zostały wprowadzone. • W trybie wyświetlania godz. należy przycisnąć strzałkę „ “ lub „ “, aby włączyć/ wyłączyć budzik/ drzemkę. Funkcje będą pojawiały się w następującej kolejności: –> –> OFF –> • Aby wyłączyć alarm należy przycisnąć dowolny klawisz. Nastąpi wówczas aktywacja funkcji drzemki. • Jeżeli na wyświetlaczu nie będzie symbolu budzika, ani drzemki oznacza że funkcje są nieaktywne. Jeżeli wyświetlany jest symbol budzika oznacza to, że funkcja drzemki jest wyłączona. Jeżeli mają być używane obie funkcje, wówczas oba symbole muszą być na wyświetlaczu. 3. Wybór jednostki pomiaru temp. W normalnym trybie należy przycisnąć klawisz „ “, aby wybrać między stopniami °C i °F. 4. Niebieskie podświetlenie Przez przyciśnięcie klawisza „L“ można włączyć niebieskie podświetlenie na około 3 sek. . 5. Kolorowe światełko nocne Przycisnąć klawisz „ “, aby włączyć światełko nocne. UWAGA: Jeżeli termometr będzie przez dłuższy czas nieużywany należy wyjąć z niego baterie. 1. A dátum és a pontos idő beállítása • Nyomja meg a normál idő-beállító módban a „ “, jelű gombot gombot és állítsa be a 12 órás vagy 24 órás kijelzési formátumot. Nyomja meg a normál idő-beállító módban az „S“ jelű gombot, hogy előkészíthesse a pontos idő és a dátum beállítását. Nyomja meg a „ “ jelű és a „ “ jelű gombot és a következő sorrend .....
    Klicken Sie jetzt für den Download