Bedienungsanleitung Inventum BM25

Inventum BM25

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
243,13KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 1

Hersteller:
Inventum 

  • Haushaltsgeraet Inventum BM25


  • Vorschau Inventum BM25 Handbuch:
     Inhoudsopgave 1. Veiligheidsvoorschriften pagina 3 2. Voor u begint pagina 4 3. De kunst van het bakken pagina 4 4. Ingrediënten pagina 4 5. Het display pagina 5 6. Programma's pagina 5 7. Gebruikswijze pagina 6 8. Het gebruik van de tijdvertraging(TIMER SET) pagina 7 9. Reiniging pagina 7 10.Enkele tips pagina 8 11.Problemen die zich kunnen voordoen pagina 8 12.Veel gestelde vragen pagina 9 13.Voordat u het toestel weg wilt brengen voor reparatie pagina 10 14.GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE pagina 10 15.Recepten pagina 11, 12 16.Programmaspecificaties pagina 13,14, 15  Gebruiksaanwijzing Inventum broodbakmachine Artikelnummer BM25 Technische gegevens 230V~50/Hz 430 Watt Lees de gebruiksaanwijzing geheel en aandachtig door voordat u gaat beginnen met het bakken van uw eerste brood. 1. Veiligheidsvoorschriften • Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. • Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiks- aanwijzing beschreven doeleinden. • Let op: vermijdt het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is. • Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. • Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen. • Wikkel het snoer volledig af om oververhitting van het snoer te voorkomen. • Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.). • Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke ondergrond staat. • Indien u het apparaat wilt verplaatsen, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is. U dient bij het verplaatsen van het apparaat beide handen te gebruiken. • Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert, wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of de reparatie afdeling van de fabrikant. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onde .....
    Klicken Sie jetzt für den Download