Bedienungsanleitung Inventum FR522

Inventum FR522

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
229,42KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 15

Hersteller:
Inventum 

  • Haushaltsgeraet Inventum FR522


  • Vorschau Inventum FR522 Handbuch:
    Gebruiksaanwijzing Inventum koude zone friteuses, type FR520 en FR522 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door daar deze belangrijke gegevens over veilige installatie, het gebruik en onderhoud van het apparaat bevat. Daarnaast dient de gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaard te worden voor latere raadpleging. Inhoudsopgave 1. Illustratie-omschrijving 2. Veiligheidsvoorschriften 3. Voor het eerste gebruik 4. In gebruik nemen 5. Het frituren 6. Reset-knop 7. Na het frituren 8. Reiniging en onderhoud 9. Garantiebepalingen en service 1. Omschrijving van de friteuse De friteuse bestaat uit de volgende onderdelen. 1. Deksel 2. Aan/uit schakelaar 3. Temperatuur controlelampje 4. Thermostaatknop 5. Bedieningspaneel 6. Opbergvak met snoer 7. Verwarmingselement 8. Olie-reservoir (inhoud 3 liter) 9. Frituurmand met handgreep 10/11. Thermostaat-sensor/Veiligheids-sensor 12/13. Min./Max. nivo aanduiding 14. Behuizing 15. Rode reset-knop (in snoeropbergvak) 16. Deksel met kijkvenster en anti-reukfilter (alleen voor model FR522) 2. Veiligheidsvoorschriften • Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. • Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. • Let op: Vermijd het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is. • Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een geaard stopcontact, met spanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. • Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen. • Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen. • Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc). • Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis. • Wees uitermate voorzichtig als er hete olie of vet in het apparaat zit. • Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is. • Indien u het apparaat wilt verplaatsen dient u ervoor te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld en de olie afgekoeld is. U dient bij het verplaatsen van het apparaat beide handen te gebruiken. • Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert, wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is .....
    Klicken Sie jetzt für den Download