Bedienungsanleitung Inventum HK 74

Inventum HK 74

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
152,83KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 11

Hersteller:
Inventum 

  • Haushaltsgeraet Inventum HK 74


  • Vorschau Inventum HK 74 Handbuch:
    • Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. • Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. • Let op: vermijdt het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is. • Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. • Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen. • Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen. • Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc). • Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke ondergrond staat. • Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is. • Indien u het apparaat wilt verplaatsen dient u ervoor te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld is. U dient bij het verplaatsen van het apparaat beide handen te gebruiken. N E D E R L A N D S A B C D I J K A Waterreservoir B Uitneembare filterhouder C Doorloopdop (model HK75) D Warmhoudkan met doorloopdop (model HK75) E Controlelampje F Aan/uit schakelaar G Druppelstop H Warmhoudplaat / Basis I Deksel waterreservoir/filterhouder J Peilglas K Glaskan met deksel (model HK73 en HK74) L Maatschepje (niet afgebeeld) Gebruiksaanwijzing Inventum koffiezetapparaat, Symphony HK73, HK74 & HK75 Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. V E I L I G H E I D S V O O R S C H R I F T E N E F G H 2 U I T L E G S Y M B O L E N Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente. • Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitge­voerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzien­lijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant .....
    Klicken Sie jetzt für den Download