Bedienungsanleitung Inventum HW30

Inventum HW30

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
219,48KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 1

Hersteller:
Inventum 

  • Haushaltsgeraet Inventum HW30


  • Vorschau Inventum HW30 Handbuch:
    · Indien u het apparaat wilt verplaatsen dient u ervoor te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld is. U dient bij het verplaatsen van het apparaat beide handen te gebruiken. · Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd. · Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet het apparaat geheel uit en trek de stekker uit het stopcontact. · Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken. · Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen. · Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien de netspanning (zie typeplaatje) en het vermogen hetzelfde of hoger is dan van het bijgeleverde apparaat. Gebruik altijd een goedgekeurd, geaard verlengsnoer. · Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar de betreffende afvalverwerkings afdeling van uw gemeente. · Indien het apparaat na het inschakelen niet functioneert, dan kan de zekering of de aardlekschakelaar inde elektra verdeelkast zijn aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een aardlekstroom is opgetreden. · Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van de temperatuurbeveiliging in het apparaat kan duiden op een defect in het verwarmingssysteem, dan niet wordt verholpen door verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden. · Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water. · Deze waterkoker is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt kan er bij eventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaak .....
    Klicken Sie jetzt für den Download