Bedienungsanleitung Inventum PW512G

Inventum PW512G

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
237,62KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 13

Hersteller:
Inventum 

  • Messgeraet Inventum PW512G


  • Vorschau Inventum PW512G Handbuch:
    • Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u de weegschaal gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. • Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. • Elke weging dient onder dezelfde omstandigheden plaats te vinden om zodoende de afzonderlijke wegingen met elkaar te kunnen vergelijken. Een ideaal moment is 's morgens, zonder kleding en voordat u heeft ontbeten. • Geringe afwijkingen zijn normaal. Door bijvoorbeeld 1 glas water te drinken kan al een afwijking ontstaan van ca. 300 gram. • U dient voorzichtig te zijn met natte voeten. Er zou een mogelijkheid kunnen bestaan tot uitglijden. • De weegschaal bevat elektronische componenten die met zorg behandeld dienen te worden. Met name stoten, vochtigheid, stof, chemicaliën, toiletartikelen, vloeibare make-up en sterke temperatuurwisselingen kunnen nadelige gevolgen hebben op de werking van uw weegschaal. • Indien u de weegschaal voor langere tijd wilt opbergen adviseren wij u de originele verpakking te bewaren. • Zorg er altijd voor dat het apparaat op een harde, vlakke ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis. • Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitge­voerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzien­lijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd. • Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, breng het apparaat dan naar de betreffende afvalverwerkingafdeling van uw gemeente. • Dompel de weegschaal nooit onder in water of andere vloeistoffen. • Deze weegschaal is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij eventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het recht op garantie. N E D E R L A N D S A Maximum weegvermogen: 150 kilogram Minimum weegvermogen: 5 kilogram Aanduiding: per 100 gram A Display B Omschakelknop (kg - lb) Gebruiksaanwijzing Inventum personenweegschaal PW512G Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. V E I L I G H E I D S V O O R S C H R I F T E N U I T L E G S Y M B O L E N Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente. B 2 Wetenswaardigheden Met betrekking tot onder- en overgewicht bereikt circa één op de drie Nederlanders zijn ideale g .....
    Klicken Sie jetzt für den Download