Bedienungsanleitung Inventum VM200

Inventum VM200

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
225,68KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 3

Hersteller:
Inventum 

  • Pflegebad Inventum VM200


  • Vorschau Inventum VM200 Handbuch:
    N E D E R - Gebruiksaanwijzing Inventum voetenbad Artikelnummer VM200 Technische gegevens 230 Volt ~/ 50Hz 130 Watt Inhoudsopgave 1. Beschrijving van het voetenbad 2. Veiligheidsvoorschriften 3. Voor het eerste gebruik 4. Het gebruik van het voetenbad 5. Reiniging en onderhoud 6. Garantiebepalingen en service 1. Beschrijving van het voetenbad A: 4 standen schakelaar B: opzetstuk voor accessoires C: luchtopening D: massagenoppen E: uitgietopening F: stekker G: snoeropbergmogelijkheid 2. Veiligheidsvoorschriften • Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. • Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. Het voetenbad uitsluitend gebruiken voor het masseren van de voeten. • Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een stopcontact, met de spanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. • Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen. • Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen. • Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. • Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert, wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd. • Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet het apparaat geheel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. • Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen! • Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken. • Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen. • Ga nooit in het voetenbad staan. • Bij been- en /of voetklachten, zoals aderontstekingen, spataderen, .....
    Klicken Sie jetzt für den Download