Warning: filesize(): stat failed for ./../downloads/k.pdf in /var/www/freewarenetz.de/application/controller/IndexController.php on line 432
Bedienungsanleitung KäRCHER NT 561 ECO PACKAGE CRAFTMEN Reinger Stuabsauger

Bedienungsanleitung Kärcher NT 561 Eco Package Craftmen

Kärcher NT 561 Eco Package Craftmen

Sprache(n):
Deutsch


Dateigröße:
2,20MB

Downloadzeit:
DSL 16k: 2s

Downloads bisher: 0

Hersteller:
Kärcher 

  • Multifunktionssauger Kärcher NT 561 Eco Package Craftmen


  • Vorschau Kärcher NT 561 Eco Package Craftmen Handbuch:
    NT 561 Eco Package Craftsmen 4 Tartalomjegyzék HU Oldal Üzembevétel 6 Üzemeltetési utasítás 53 Kärcher telephelyek 93 Műszaki adatok / Kapcsolási rajz / Cserealkatrészlista 94/95/96 Kellékek / Szűrőrendszerek 97/98 EK megfelelési nyilatkozat 99 Az első üzembevétel elött Üzemeltetési utasítást és a számu biztonsági utalást. 5.956-249 feltétlenül elolvasni! E készülék ipari célra készült, például szállodákban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, raktárakban, irodákban és üzletekben használható. Obsah CS Strana Uvedení do provozu 6 Návod k obsluze 57 Zastoupení Kärcher 93 Technické údaje / Schéma zapojení / Seznam náhradních dílů 94/95/96 Příslušenství / Filtrační systémy 97/98 Evropské společenství – Prohlášení o shodě 99 Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze. a bezpečnostní upozornění č. 5.956-249! Tento přístroj je vhodný pro komerční použití, např. v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a půjčovnách. Kazalo SL Stran Zagon 6 Navodilo za upravljanje 61 Kärcher-poslovalnice 93 Tehnični podatki / vezalni načrt / seznam nadomestnih delov 94/95/96 Oprema / Filtrirni sistemi 97/98 Izjava o konformnosti z ES 99 Pred prvim zagonom je potrebno prebrati navodila za obratovanje in varnostne napotke št. 5.956-249! Ta naprava je primerna za gospodarsko rabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih prostorih. Spis treści PL Strona Uruchomienie 6 Instrukcja obsługi 64 Filie firmy Kärcher 93 Dane techniczne / Schemat ideowy / Lista części zamiennych 94/95/96 Wyposażenie dodatkowe / systemy filtracyjne 97/98 Deklaracja zgodności wg. dyrektyw Wspólnoty Europejskiej 99 Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać. Instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa nr 5.956-249! do zasysania substancji płynnych. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku przemysłowego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i wypożyczalniach. Cuprins RO Pagina Luare în exploatare 6 Instructiunile de folosire 68 Sucursale Kärcher 93 Date tehnice / Planul de conexiuni / Listã de piese de schimb 94/95/96 Accesoriile / Sisteme de filtrare 97/98 Declaraţia de conformitate CE 99 Înainte de prima luare în exploatare, instrucţiunile de folosire şi indicaţiile de siguranţă nr. 5.956-249 trebuiesc citite neapărat! Acest aparat este adecvat folosirii profesionale, de ex. în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici, magazine, birouri şi spaţii comerciale închi .....
    Klicken Sie jetzt für den Download