Bedienungsanleitung Metabo BP 10 210 200 BPA

Metabo BP 10 210 200 BPA

Sprache(n):
Deutsch


Dateigröße:
259,15KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 18

Hersteller:

Vorschau Metabo BP 10 210 200 BPA Handbuch:
acht nemen. Houd deze documenten tijdens de werking altijd onder handbereik. - Het apparaat mag alleen door gekwalificeerde en opgeleide operators gebruikt worden. - Aan het persluchtgereedschap mogen geen wijzigingen worden aangebracht. De maximaal toegestane bedrijfsdruk (zie apparaat) mag niet overschreden worden. Werkdruk: 2-6 bar. Buiten bereik van kinderen bewaren. - Onderhoud en controleer uw apparaat regelmatig. Laat beschadigde of niet perfect functionerende delen repareren of vervangen. - Zorg ervoor dat het werkstuk veilig bevestigd is, om te voorkomen dat voorwerpen weggeblazen kunnen worden. - Zorg ervoor dat er ook voor andere personen geen gevaar ontstaat. - Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril, adembescherming en gehoorbescherming. - Gevaar door stof en dampen: Bij het afblazen van mogelijk voor de gezondheid gevaarlijke stoffen dienen beschermende kleding en een stofmasker gedragen te .....
Klicken Sie jetzt für den Download