Bedienungsanleitung Panasonic SL CT345

Panasonic SL CT345

Sprache(n):
Englisch


Dateigröße:
213,72KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 12

Hersteller:
Panasonic 

  • Music Player Panasonic SL CT345


  • Vorschau Panasonic SL CT345 Handbuch:
    2 THIS UNIT IS INTENDED FOR USE IN MODERATE CLIMATES. (Bottom of product) (Inside of product) (Produktets innside) (Tuotteen sisällä) The socket outlet shall be installed near the equipment and easily accessible or the mains plug or an appliance coupler shall remain readily operable. WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PRODUCT DAMAGE, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN, MOISTURE, DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON THE APPARATUS. CAUTION! THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. Marking sign is located on bottom of the unit. CAUTION! ≥DO NOT INSTALL OR PLACE THIS UNIT IN A BOOKCASE, BUILT-IN CABINET OR IN ANOTHER CONFINED SPACE. ENSURE THE UNIT IS WELL VENTILATED. TO PREVENT RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE HAZARD DUE TO OVERHEATING, ENSURE THAT CURTAINS AND ANY OTHER MATERIALS DO NOT OBSTRUCT THE VENTILATION VENTS. ≥DO NOT OBSTRUCT THE UNIT’S VENTILATION OPENINGS WITH NEWSPAPERS, TABLECLOTHS, CURTAINS, AND SIMILAR ITEMS. ≥DO NOT PLACE SOURCES OF NAKED FLAMES, SUCH AS LIGHTED CANDLES, ON THE UNIT. ≥DISPOSE OF BATTERIES IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MANNER. This product may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference is apparent, please increase separation between the product and the mobile telephone. Utstyret bør plasseres i nærheten av AC-stikkontakten, og støpslet må være lett tilgjengelig hvis det skulle oppstå problemer. ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN, FUKTIGHET, VANNDRÅPER ELLER VANNSPRUT. DET MÅ HELLER IKKE PLASSERES GJENSTANDER FYLT MED VANN, SLIK SOM BLOMSTERVASER, OPPÅ APPARATET. ADVARSEL! DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER. BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER ANDRE INNGREP ENN DE SOM ER BESKREVET I DENNE BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL FARLIG BESTRÅLING. DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI Å REPARERE APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT SERVICE OG REPARASJONSARBEID MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL. ADVARSEL! ≥APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE, ET INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET LUKKET STED HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE ER UTILSTREKKELIGE. SØRG FOR AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE FORVERRER VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK ELLER BRANN FORÅRSAKET AV OVERHETING UNNGÅS. ≥APPARATETS VENTILASJONSÅPNIN .....
    Klicken Sie jetzt für den Download