Bedienungsanleitung Philips PNM1000

Philips PNM1000

Sprache(n):
Deutsch


Dateigröße:
211,11KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 11

Hersteller:
Philips 

  • Akku Philips PNM1000


  • Vorschau Philips PNM1000 Handbuch:
    5. Kun aiot käyttää paristoja, irrota laite pistorasiasta ja poista paristot. Irrota laturi pistorasiasta aina latausten välillä! 6. Paristojen käyttöikä pidentyy, kun lataat kokonaan tyhjentyneitä paristoja. Paristojen latausajat: Koko Pariston kapasiteetti Noin Latausaika AA NiMH 2100 mAh 70 min AA NiMH 1800 mAh 60 min AA NiMH 1600 mAh 55 min AAA NiMH 800 mAh 60 min AAA NiMH 750 mAh 55 min VieraileWeb-sivustossamme osoitteessa www.philips.com. PNM1000, entimmesladdare Användarhandbok Viktiga säkerhetsföreskrifter Spara de här föreskrifterna. Den här handboken innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter och bruksanvisningar för laddaren. Innan du använder laddaren måste du läsa alla anvisningar och varningsmärken på laddaren, batterierna som ska laddas och produkterna som använder batterierna. Varning: - Används endast till att ladda Philips MultiLife NiMH- eller NiCD-batterier. Ladda inte Alkaline-, Zinc Carbon-, Lithium-batterier eller några andra batterier som inte anges på laddaren.Andra typer av batterier kan spricka eller läcka, vilket kan orsaka personskador. - Följ anvisningarna om batteripolaritet (+/-), så att du sätter i batterier åt rätt håll. Batterierna får inte slängas i elden, kortslutas eller öppnas. Ladda nya batterier före användning. - Använd aldrig en förlängningssladd eller extra enhet som inte har rekommenderats, eftersom detta kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador. - Den medföljande nätströmsadaptern ger 12V likström och 1600 mAh. Om du använder en adapter som inte uppfyller dessa specifikationer kan laddaren eller adaptern skadas. - Ändra aldrig på den medföljande kontakten. Felaktig anslutning kan orsaka elektriska stötar. - Använd inte laddaren om den har utsätts för stötar eller har skadats. - Demontera inte laddaren. Felaktig montering kan orsaka elektriska stötar eller brand. - Du undviker att få elektriska stötar genom att koppla ur laddaren från vägguttaget före rengöring eller när den inte används. - Utsätt inte laddaren för regn eller överdriven fuktighet. - Använd aldrig laddaren som strömkälla för annan elektrisk utrustning. Hantering Använd och förvara laddaren endast i normal rumstemperatur. Hantera laddaren med försiktighet – tappa den inte. Håll laddaren fri från damm och smuts som kan orsaka extra slitage på delar eller skada dess normala användning.Torka av laddaren med en lätt fuktad trasa emellanåt, utan starka kemikalier eller rengöringsmedel. Bruksanvisningar: Allmänna riktlinjer för laddning Laddaren har fyra kanaler. Du kan ladda mellan ett och fyra batter .....
    Klicken Sie jetzt für den Download