Bedienungsanleitung Profoon TX 129vm

Profoon TX 129vm

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
81,24KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 17

Hersteller:
Profoon 

  • Telefonanlage Profoon TX 129vm


  • Vorschau Profoon TX 129vm Handbuch:
    VOICE MAIL De VoiceMail indicatie is gebaseerd op het aantal belsignalen. Er is geen garantie dat er ook daadwerkelijk een bericht voor u is inge- sproken. De voeding voor de telefoon, inclusief de VoiceMail indicatie, wordt uit het telefoonnet betrokken. Er is geen extra voeding nodig. Indien u uw Voice Mail heeft ingeschakeld, dan wordt de opbeller na 5 belsignalen doorgeschakeld naar uw persoonlijke mail-box alwaar hij/zij een boodschap voor u kan achterlaten. Bij de TX-129vm wordt dit aangegeven door het knipperen van de lampjes in de handset. Let op dat de Voice Mail melding ook geactiveerd wordt indien de opbeller geen bericht achterlaat of als u uw Voice Mail bij de tele- foonmaatschappij niet heeft ingeschakeld. Zodra u de hoorn van deze TX-129vm opneemt stopt het lampje met knipperen (stopt de Voice Mail Indicatie); het is dus aan te raden om als eerste gesprek uw Voice Mail af te luisteren. Heeft u meerdere telefoons met een eigen Voice Mail Indicatie, dan kunt u besluiten de Voice Mail indicatie van de TX-129vm uit te schakelen. Schuif hiertoe de Voice Mail 0/1 schakelaar op het toet- senbord in de positie 0 (uit); de telefoon blijft normaal functioneren echter zonder de Voice Mail Indicatie. Met vragen betreffende Voice Mail dient u zich te richten tot uw telefoon maatschappij. ONDERHOUD Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of in een vochtige ruimte. Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemi- sche reinigingsmiddelen gebruiken. Plaats de TX-129vm niet op met cellulose behandelde oppervlak- ken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten. Onder bepaalde omstandigheden kan het geluid van de TX-129vm beïnvloed worden door het elektro-magnetisch veld van zware elek- trische apparaten of radio/TV zenders die zich in de nabijheid van de telefoon bevinden. Verplaatsing van de TX-129vm kan in zo'n geval verbetering bieden. 4 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Le PROFOON TX-129vm est projeter aux "réseaux téléphoniques publics (analogue, une seule ligne)" des distributeurs de téléphonie et télédistributions, dans l'Europe. Le câble de raccordement et la fiche téléphonique dépend du pays ou l'opérateur. Le PROFOON TX-129vm répond aux conditions et équipements essentiels, définiés par la directive européenne 1999/5/EC. Vous retrouverez la déclaration de conformité sur le website WW.PROFOON.NL. INSTALLATION Fixation murale: Si vous désirez accrocher le TX-129vm, forez deux trous, l'un 10 cm dessus l'autre et mettez deux fiches dedans; il faut que les têtes des vises s'avancent quelques centimètres. Glissez la languette hors du support et remettez-la, .....
    Klicken Sie jetzt für den Download