Bedienungsanleitung Sony SS B1000

Sony SS B1000

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
203,32KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 5

Hersteller:
Sony 

  • Sound System Sony SS B1000


  • Vorschau Sony SS B1000 Handbuch:
    Dansk Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Tilslutning • Sluk for forstærkeren eller receiveren, inden tilslutningen udføres, for at undgå, at højttalersystemet lider skade. • Dette højttalersystem fungerer bedst med en forstærker eller en receiver med det samme wattforbrug som er angivet i afsnittet om specifikationer. Anvendelse af en forstærker eller en receiver med lav effekt kan resultere i signalafskæring, hvilket kan medføre udbrænding af diskantenheden. Det anbefales derfor at anvende en forstærker eller en receiver, som har en tilstrækkelig effektklassificering. Bemærk Undgå at anvende højttalersystemet uafbrudt med et wattforbrug, som overstiger den maksimale indgangseffekt for hver højttaler. Forsigtighedsregler • Forsøg ikke at åbne kabinettet eller fjerne højttalerenhederne. Der er ingen dele indeni, som kan serviceres af brugeren. • Lad ikke indspillede bånd, ure og personlige kreditkort med magnetkodning komme i nærheden af højttalersystemet. • Tør kabinettet af med en tør klud med jævne mellemrum. Anvend ikke skurepulver, ridsende klude eller opløsningemidler. • Sørg for at montere højttalernettet i den rigtige retning. Højttalerplacering Bemærk venligst, at rum-akustikken ofte giver en stor forskel i lyden, selv ved mindre ændringer af højttalerplaceringen. • Anbring højttalersystemet på en hård, plan flade. • Anbring højttalersystemet ved en hård væg med dets bagside cirka 10 cm fra væggen. Basforholdet øges i takt med, at højttaleren flyttes tæt på sammenstødende rumflader (væg og væg etc.). • Anbring de højre og venstre højttalere i ens akustiske omgivelser. • Det anbefales, at højttaler/lytter- forholdet udgør en ligesidet trekant. Specifikationer SS-B3000 Højttalersystem 3-vejs, magnetisk afskærmet Højttalerenheder Basenhed: 20 .....
    Klicken Sie jetzt für den Download