Bedienungsanleitung Sony WS X10FB

Sony WS X10FB

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
193,02KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 5

Hersteller:
Sony 

  • Lautsprecherstandfuß Sony WS X10FB


  • Vorschau Sony WS X10FB Handbuch:
    Voorzorgsmaatregelen Dit product mag alleen samen met de DAV-X10 worden gebruikt. Gebruik met andere producten of voor andere doeleinden dan deze vermeld, kan tot schade of verwondingen leiden. Veiligheid Aanbevolen voor kleine Sony luidsprekers. Plaats de luidsprekerstandaard op een vlakke, horizontale plek. Opstelling Ga voorzichtig tewerk wanneer u de standaard op een speciaal behandelde vloer (met was of olie behandeld, gepolijst, enzovoort) plaatst; anders kunnen vlekken of verkleuringen optreden. Reinigen Reinig de stang, de voet en de steun met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een zacht zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals thinner, benzine of alcohol. Mocht u vragen of problemen met uw systeem hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Sony handelaar. Montage Pas de hoogte van de stang aan en bevestig vervolgens de luidspreker aan de standaard. Wanneer geen aanpassingen nodig zijn, ga naar 3. 1 Verwijder de luidsprekerkabel van de kabelhouder op de stang. 2 Maak de twee schroeven bevestigd aan de stang los en pas de stang aan op een hoogte van 766 mm tot 980 mm. Na de aanpassingen draait u de schroeven vast. Nadat u de lengte van de stang hebt aangepast, bevestigt u de luidsprekerkabel opnieuw in de kabelhouder. 3 Nadat u de luidsprekerkabel hebt verbonden met de luidspreker, bevestigt u de luidspreker goed op de steun met behulp van de bijgeleverde schroef. Specificaties Afmetingen (b/h/d) Circa 280 × 766 - 980 × 280 mm 280 × 875 - 1090 × 280 mm (b/h/d) met luidspreker (Diameter van voet: 280 mm) Gewicht Circa 4,2 kg Meegeleverde accessoires Schroef (2) Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.   Nederlands Försiktighetsåtgärder Denna produkt är endast avsedd för DAV-X10. Användning med andra produkter eller för andra syften än de som anges kan orsaka materiella skador eller personskador. Om säkerhet Rekommenderas för små Sony-högtalare. Se till att placera högtalaren på en plan, horisontell plats. Om placering Var försiktig när du placerar stativet på ett specialbehandlat (vaxat, oljat, polerat etc.) golv eftersom det kan fläckas eller missfärgas. Om rengöring Rengör rörstativet, bottenplattan och fästet med en mjuk duk lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd inga typer av skurdukar, skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. thinner, bensen eller alkohol. Om du har frågor eller problem gällande ditt system, vänligen rådfråga din närmsta Sony- återförsäljare. Montering Ställ in rörstativets höjd och fä .....
    Klicken Sie jetzt für den Download