Bedienungsanleitung Tristar BO 2102

Tristar BO 2102

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
173,00KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 13

Hersteller:
Tristar 

  • Haushaltsgeraet Tristar BO 2102


  • Vorschau Tristar BO 2102 Handbuch:
    2 BELANGRIJKE INSTRUCTIES Bewaar deze gebruiksaanwijzing; u kunt er later nog eens naar terug grijpen. Gebruik dit toestel alleen met een spanning van 230v. Alvorens het toestel in te schakelen, dient men eerst te controleren of do netspanning overeenstemt met de aangeduide kenmerkfiche van het product. Het toestel mag enkel op een elektrisch netwerk aangesloten worden dat aan de veiligheidsnormen voldoet. Gebruik nooit uw blikopener om blikken met brandbare vloeistoffen te openen (type ; gas voor aansteker). Voor het gebruik ; plaats bet toestel op een droog en vlak oppervlak. - in geval van storingen tijdens het gebruik, - vóór alle schoonmaak of onderhoud - onmiddellijk na gebruik Laat het snoer niet op hoeken van tafels hangen en laat het ook niet in contact komen met warme oppervlakten. Gebruik een verlengsnoer slechts indien het aangepast is, en als het in goede staat is. Schakel uw toestel nooit uit door aan het snoer te trekken. Kinderen kennen het gevaar niet van elektrische toestellen. Laat het toestel tijdens het gebruik nooit onbewaakt achter. Dompel uw toestel nooit onder in water of een andere vloeistof. Gebruik uw toestel niet buiten. Gebruik geen andere toebehoren dan welke werden verkocht tezamen met uw toestel. Schakel uw toestel uit alvorens het openingskop te plaatsen of te verwijderen, als het toestel niet in gebruik is en alvorens het schoon te maken. Veeg uw toestel alleen af met een vochtige doek. OPGELET: Om alle brand- en/of elektrocutierisico’s te voorkomen, het toestel niet uit elkaar halen - Alle herstellingen moeten door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. Controleer regelmatig het snoer en de stekker op beschadigingen. Gebruik uw toestel niet en/of schakel hem onmiddellijk uit, indien - hij beschadigd Is, - het snoer of de stekker beschadigd zijn - na een abnormale werking of na een voorval opgemerkt te hebben. Onkundige reparaties kunnen gevaar veroorzaken voor de gebruiker van het apparaat. Indien het elektrische snoer beschadigd is, moet die door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een bevoegd persoon vervangen worden om ongelukken te vermijden . Hiertoe zijn speciale werktuigen nodig. Uw toestel is bestemd voor huishoudelijk gebruik. 3 Ieder gebruik, niet in overeenstemming is met de geest of de letter van de gebruiksaanwijzing, valt buiten de verantwoordelijkheid en de waarborg van de fabrikant. BELANGRIJK: Voor een optimaal gebruik van uw toestel. moeten de scherpe mesjes altijd schoon zijn. De blikopener moet, na elk gebruik van 5 minuten gedurende 1 minuut uitgeschakeld worden om af te koelen. GEBRUK VAN DE BLIKOPENER Til het scharnierende bovendeel op, .....
    Klicken Sie jetzt für den Download