Bedienungsanleitung Ventus W164

Ventus W164

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
113,64KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 14

Hersteller:
Ventus 

  • Haushaltszubehoer Ventus W164


  • Vorschau Ventus W164 Handbuch:
    VIGTIGT: Det er nemt og praktisk at veje og blande de forskellige ingredienser til en opskrift i målebægeret på samme tid. Vær dog opmærksom på ikke at trykke for hårdt ned på foden af vægten, hvor der er følsomme komponenter. Et for hårdt tryk på foden kan skade vægten indeni og betyde, at den ikke længere måler korrekt. FEJLMELDINGSKODER UnSt: Ustabil Vægten er ustabil og slukker af sig selv. Placer den på en plan flade og tænd den igen ved at trykke på [0] én gang. Err: Fejl Der er for meget vægt på. Vægten eller mængden i beholderen er større end displayets maksimumværdi (se afsnittet ”Specifikationer”) KALIBRERING For at sikre, at det digitale målebæger måler og vejer korrekt, bør du, hver gang du bruger det, kontrollere, at displayet viser 0 gram (eller oz), når der ikke er noget i beholderen. Det er KUN nødvendigt at kalibrere, hvis displayet viser mere end 0 (gram, oz, cups, fl oz eller ml), når beholderen er TOM. Kalibreringen nulstiller den tomme beholders vægt. Sådan kalibrerer du: 1) Kontroller, at plastikbeholderen sidder fast på foden. 2) Kontroller, at beholderen er tom. Tør med en tør klud for at sikre, at der ikke sidder væske på den. 3) Tænd enheden ved at trykke én gang på [0]. 4) Kontroller, at det digitale målebæger står på en plan flade. Tryk på [0] i 6 sekunder, indtil displayet viser “CAL”. Lad være med at røre eller flytte vægten, så længe “CAL” blinker i displayet. Når kalibreringen er færdig, viser displayet “0”. RENGØRING OG OPBEVARING - Plastikbeholderen kan løsnes fra foden og gå i opvaskemaskinen. Tryk på knappen under håndtaget for at løsne beholderen fra foden. - Rengør kun plastikbeholderen i koldt eller varmt vand, evt. med lidt mildt opvaskemiddel. Brug aldrig kogende vand til at rengøre beholderen med, da den kun tåler op til 70˚C. - Frigør plastikbeholderen fra foden og brug en fugtig klud til rengøring af fod og håndtag. - Forsøg aldrig at rengøre fod og håndtag ved at putte dem i vand eller i opvaskemaskine. Opbevaring - For at forlænge produktets levetid bør du altid fjerne væsker eller madvarer fra vægten, når den ikke er i brug, så den ikke er belastet. - Opbevar det rengjorte digitale målebæger på et tørt, køligt sted. LAVT BATTERINIVEAU Det digitale målebæger indikerer, når batteriniveauet er lavt. Skift batterierne og følg opsætningsvejledningen her i brugsanvisningen. 3 BATTERIER OG MILJØ Brug kun de samme eller de af producenten anbefalede batterityper. Tænk på miljøet, når du skiller dig af med de brugte batterier, og smid dem i de korrekte batteri .....
    Klicken Sie jetzt für den Download