Bedienungsanleitung Zenoah LRT2300

Zenoah LRT2300

Sprache(n):
Englisch


Dateigröße:
231,53KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 13

Hersteller:
Zenoah 

  • Gartenwerkzeug Zenoah LRT2300


  • Vorschau Zenoah LRT2300 Handbuch:
    Fig.1 TRIMMER GROUP LRT2300 1 LRT-A ASS'Y 6734-13002 1 2 • WASHER M6 0290-20615 1 3 • WASHER 6x16x2.0 6598-13130 1 4 • ANGLE ADJUSTER 6782-13140 1 5 • BOLT M6x12 0225-10612 2 6 • CASING A SET 6782-13200 1 7 • • CASING A ––––––––– 1 8 • • PLATE 6782-13220 1 9 • GREESE FITTING 3199-13350 3 10 • LABEL 6782-13250 1 11 • SCREW M4x8 0263-10408 2 12 • COVER 6598-13320 1 13 • RING 6598-13330 1 14 • BEBEL GEAR 6782-13340 1 15 • SNAP RING 04065-02612 1 16 • BEARING 06004-06000 1 17 • CRANK SHAFT 6782-13370 1 18 • SNAP RING 04064-02815 1 19 • BLADE 6782-13411 2 20 • BEARING 608Z 6782-13430 1 21 • COVER 6782-13440 1 22 • BOLT M4x10 6782-13450 4 23 • FELT 6782-13460 1 24 • SCREW 3884-11750 1 25 • WASHER 3880-11780 4 26 • SCREW L17 6598-13510 3 27 • SCREW M5x20 6598-13530 2 28 • GUIDE PLATE 6782-13540 1 29 • PLATE 6782-13550 1 30 • NUT M5 6782-14470 2 31 • NUT M6 3880-11790 4 32 • WASHER 6x15x2.0 6782-13650 1 33 • BEARING 608 2RS 6598-13430 1 34 • SNAP RING 04065-02212 1 35 • SHAFT ASS'Y T4008-06010 1 44 • • NUT M6 0280-10605 1 45 • WASHER 0290-20615 1 46 • O-RING P41 6598-13620 1 47 • SNAP RING 04065-02612 1 48 • BEARING 06004-06000 1 49 • CASING B 6780-13710 1 50 • WASHER 6x16x2.0 6598-13130 1 51 • BOLT M6x12 0225-10612 1 52 • WASHER 5x10x1.0 6782-13720 1 53 • BOLT M5x10 01252-30510 1 54 • BOLT M5x30 3350-21320 1 55 • JOINT 6782-13810 1 56 • GEAR SHAFT B 6598-13820 1 57 • BEARING 6900RS 6782-13830 2 58 • SNAP RING 04065-02212 1 59 • BEVEL GEAR 6782-13850 1 60 • RING 6598-13330 1 61 • PACKING 6598-13860 1 62 • COVER 6598-13870 1 63 • SCREW M4x8 0263-10408 2 Key# PART NUMBER DESCRIPTION Q'TY /UNIT NOTE 64 • BLADE COVER 6782-13910 1 66 • LEVER, clamp 6598-13110 1 67 HOUSING ASS'Y T3051-11000 1 68 • CUSHION 6470-31230 1 69 • BRACKET (A) 6470-31211 1 70 • BRACKET (B) 6470-31221 1 71 • BOLT 01252-30514 1 72 • BOLT 01252-30530 2 73 • DRUM, clutch 6460-12111 1 74 • BEARING 06004-06001 1 75 • SNAP, ring 04064-01210 1 76 • SNAP, ring 04065-02812 1 77 BOLT 6468-91150 4 78 PIPE comp. 6038-11301 1 79 SHAFT 3520-12212 1 80 GRIP ASS'Y 6423-11330 1 81 • BODY(R) 6464-12210 1 82 • BODY(L) 6464-12220 1 83 • LEVER 6464-12230 1 84 • SPRING 1638-84170 1 85 • LEVER 6464-12240 1 86 • SPRING 1638-84180 1 87 • SWITCH COMP 6423-12230 1 88 • • CABLE COMP 6423-11390 1 89 • LOCK 1638-84150 1 90 • SCREW 1638-84220 4 91 • BAND 6464-12250 1 92 • BAND 1638-84160 1 93 • SCREW 0263-60620 2 94 • NUT 1638-84190 2 95 HANGER-ASS’Y 6420-17300 1 96 • HANGER COMP 6420-174 .....
    Klicken Sie jetzt für den Download